News

SALES - SOFIA

RENT - SOFIA

SALES - OBL. SOFIA

SALES - BULGARIA

Investment in real estate

2008-12-15

Ваканционен комплекс грабна приза Сграда на годината

Ваканционен комплекс "Св. Тома" на Нос Хумата в близост до Аркутино бе определен от 19-членното жури за "Сграда на годината", както и призьор в категорията "Ваканционен комплекс на годината".

Журито отсъди, че архитектурният образ на традиционната созополска архитектура се вписва хармонично в околната среда. Строителните решения отчитат екологичните изисквания, а изградената инфраструктура със собствен водопровод, канализация с дълбоководно заустване на 1 морска миля в Черно море и локална пречиствателна станция за отпадни води гарантират запазването на природната среда.

В комплекса е забранено влизането с автомобили.

Организаторите на конкурса направиха реверанс към енергийно-ефективните решения в строителството и архитектура със специалната награда за "Енергийно ефективна сграда на годината", която беше спечелена от "Офис сграда на енергийни компании" в София. Тя спечели и в категорията "Обществени сгради с бизнес предназначение". 

Жилищна сграда "Жаклин" в София беше определена чрез интернет гласуване за "Сграда на публиката", като спечели и приза на журито в категория "Жилищни сгради и комплекси".

Специална награда за "Най-мащабен проект, демонстриращ хармонично съчетание на строителство и природна среда" организаторите връчиха на "Клуб Хаус Блексирама" в Балчик с инвеститор "Блексирама" АД.

Журито на националния конкурс насърчи инвестициите в сгради, които имат обществен принос, създавайки условия за провеждането на културни и спортни събития, като отличи Многофункционално-спортно-атрактивна зала - Самоков в категорията "Атракционни и спортни обекти".

Националната българска архитектура беше отличена чрез Парк хотел "Пирин", Сандански, който беше обявен за "Ваканционен хотел на годината".

Модерният образ на градския хотел - "Метрополитън хотел София", спечели в категорията "Градски хотели".

Търговски и изложбен автоцентър "Овърдрайв" в с. Горни Лозен стана "Търговска сграда на годината". Новопостроеният логистичен склад на "Софарма"АД беше определен за "Производствена сграда на 2008 г.", като бяха отчетени технологичния напредък и иновациите в тази вид специализирани площи.

В категорията "Сгради със специално предназначение" награди получиха всичките три обекта, подали кандидатури за участие в конкурса - Защитено жилище "ЗАЕДНО" в с. Гурмазово, общ. Божурище, Национална опера и балет София и МБАЛ "Св. Иван Рилски" в Стара Загора .

Участие в седмото издание на националния конкурс "Сграда на годината" взеха над 80 обекта от цялата страна, които се състезаваха за призови статуетки в 9 категории.

Журито постави акценти върху модерния образ и националната традиция, както и върху хармонията с околната среда, екологичните регламенти и енергийната ефективност като ключови за устойчивото развитие на сектора през следващите години.