News

SALES - SOFIA

RENT - SOFIA

SALES - OBL. SOFIA

SALES - BULGARIA

Investment in real estate

2008-12-09

Недвижимите имоти са най-сигурната инвестиция в период на криза

Ценовите и инвестиционни колебания на пазара на недвижими имоти в България са характерни предимно за проекти на чуждестранни инвеститори, които са притеснени от случващото се в техните страни. В същото време в страните с водещи икономики се забелязва тенденция на намаляване реалните лихвените проценти.Освен да стимулират потока на капитали, ниските лихви, на теория, би трябвало да накарат потребителите да купуват, а не да спестяват.

Голяма част от играчите на българския пазар за недвижими имоти са заели изчаквателна позиция. В дългосрочна перспектива обаче това е необосновано и нелогично. Когато лихвите паднат под нивото на инфлацията, това трябва да намали вложенията в депозити и задържането на капитали и да накара икономическите агенти да харчат или инвестират капиталите, тъй като в противен случай ги обричат на бавно, но сигурно обезценяване.

Инвестициите в недвижими имоти напоследък не носят ръста, който беше обичаен през изминалите няколко години, но за разлика от другите инвестиции в период на криза, те пренасят стойността на парите във времето, което в период на низходяща икономика е  много важно.

 

Източник: офис „Южни райони на София"