Новини

СОФИЯ - ПРОДАЖБИ

СОФИЯ - НАЕМИ

ОБЛ. СОФИЯ - ПРОДАЖБИ

БЪЛГАРИЯ - ПРОДАЖБИ

Анализи и тенденции

2017-11-07

07.11.2017 Повече апартаменти в многофамилни сгради се въвеждат в експлоатация у нас

Повече апартаменти в многофамилни жилищни сгради са въведени в експлоатация през третото тримесечие на годината, показват данни на Националния статистически институт (НСИ).

Изчисления на Investor.bg за деветмесечието показват, че жилищният сектор в София действително започва да се успокоява за сметка на строителството в други градове на страната.

Пловдив и Варна са категоричните лидери в страната по отношение на завършените нови жилища. В Бургас обемите въведени жилища също намаляват.

Ускорява се обаче новото жилищно строителство в други по-големи и ключови градове, като Стара Загора, Благоевград, Хасково и други, сочат още данните.

Новото жилищно строителство в страната

За периода януари - септември въведените в експлоатация жилищни сгради са 1 553, което е с 1% повече на годишна база.

За същия период въведените в експлоатация жилища обаче се увеличават с 32% до 6 345. Това означава, че се строят повече жилища в многофамилни жилищни сгради, а вероятно и с по-малка площ на някои пазари.

Само за третото тримесечие въведените в експлоатация жилищни сгради са 506, а новопостроените жилища в тях - 2 018. На годишна база сградите са с 6,3% повече, а жилищата намаляват с 15%.

Най-много жилищни сгради са въведени в експлоатация в областите Варна - 82 сгради с 606 жилища в тях, Пловдив - 74 сгради с 214 жилища, и Бургас - 68 сгради с 559 жилища, отчита националната статистика.

Новите жилища в най-големите градове

В София през третото тримесечие са въведени в експлоатация само 10 жилищни сгради, което представлява спад от 61% на годишна база. Спрямо предходното тримесечие се отчита ръст от 2,5 пъти, но за деветмесечието има намаление от 2,3 пъти.При жилищата има 4,4 пъти годишен спад за периода. За деветмесечието броят им се понижава почти двойно спрямо първите девет месеца на 2016 г.

В Пловдив въведените в експлоатация жилищни сгради се увеличават с 37% през третото тримесечие на годишна база и с 27,5% спрямо второто тримесечие. За деветмесечието данните показват стабилност на строителния сектор.

Що се отнася до жилищата, за периода юли-септември има 16% ръст на годишна база, докато за деветмесечието също броят им е относително стабилен - разликата е само 8 жилища.

Във Варна при въведените в експлоатация жилищни сгради също се вижда стабилност, но при жилищата има спад - 26% за тримесечието и 2,8% на годишна база през третото тримесечие. За деветмесечието обаче и при сградите, и при жилищата има ръстове - съответно 56% и 6,2%, т.е. въвеждат се в експлоатация повече еднофамилни жилищни сгради.

В Бургас жилищният сектор демонстрира ясно забавяне. При сградите има годишен спад през третото тримесечие от 17%, а при жилищата - 32%. За деветмесечието броят на въведените в експлоатация сгради намалява минимално, но при жилищата има понижение от почти 20%.

investor.bg