СОФИЯ - ПРОДАЖБИ

СОФИЯ - НАЕМИ

ОБЛ. СОФИЯ - ПРОДАЖБИ

БЪЛГАРИЯ - ПРОДАЖБИ

Партньори

 • Алфа банк

  Aлфа банка е основана през 1879 и е втората по големина банка в Гърция. Със своите над 630 клона, Алфа банка разпростира своята дейност и на международните банкови пазари с присъствие в САЩ, Великобритания, Кипър, България и други балкански страни

  http://www.alphabank.bg
 • АЛИАНЦ България

  Алианц Банк България е универсална търговска банка със седалище в гр. София.

  Алианц Банк България предлага своите продукти в над 60 клона и офиси, покриващи цялата страна, които успешно се допълват и от широката агентска мрежа на Алианц България Холдинг.

   


  http://www.bank.allianz.bg/
 • Булбанк

  Булбанк е лидер на банковия пазар по размер на нетна печалба и собствен капитал. От 2001 година насам Булбанк активно навлиза в сектора на индивидуалното и семейното банкиране. Банката непрекъснато разширява своите позиции на кредитния пазар в страната като запазва високото качество на активите си.

  http://www.bulbank.bg/
 • Българо-американска кредитна банка

  БАКБ е лидер на кредитния пазар с ясно заявен фокус, новаторски решения към всеки свой клиент, силна мотивация и вяра в общия успех на всяко одобрено начинание и подчертан афинитет към иновативния предприемачески дух на представителите на малкия и среден бизнес. Накратко БАКБ съществува за да намери най-доброто решение на всеки Ваш индивидуален инвестиционен проблем, да даде шанс на всяка Ваша иновативна идея, да реализира всяка Ваша дръзка бизнес-програма.

  http://www.bacb.bg/bg
 • ДСК

  Банка ДСК излезе от януари 2005 г. на водеща позиция сред всички банки в България по размера на своите активи - 13,5% от активите на цялата ни банкова система. Банка ДСК е неоспорим лидер в банкирането на дребно, тя е кредитор „номер едно" в България с над 40% дял при кредитирането на дребно. Почти се удвоиха в сравнение с края на 2003 г. и кредитите за предприятия в нашия портфейл.

  http://www.dskbank.bg
 • ЕМПОРИКИ

  Емпорики Банк - България ЕАД притежава пълен банков лиценз за извършване на банкови операции на територията на страната и в чужбина.

  Банката е член на Асоциацията на Търговските Банки в България, Българска Фондова Борса, Централен Депозитар, Конфедерацията на Работодателите и Индустриалците в България, Гръцкия Бизнес Съвет в България, Френско-Българската Търговска Камара и Американската Търговска Камара в България.


  http://www.emporiki.bg
 • ИНВЕСТ банк

  Инвестбанк АД предлага разнообразни финансови услуги, цялостно банково обслужване на фирми и граждани, кредитни линии, спестовни продукти и др.
  http://www.ibank.bg/
 • ОББ

  Учредена през 1992 г. посредством сливането на 22 български регионални търговски банки, Обединена българска банка е първият и най-мащабен консолидационен проект в българския банков сектор.
  http://www.ubb.bg
 • ПИБ

  Първа инвестиционна банка се стреми да продължи да бъде една от най-добрите банки в България и Балканския регион, призната като бързо развиваща се, иновативна, клиентски ориентирана банка, която предлага изключителни продукти и услуги на клиентите си, осигурява отлични възможности за кариера на служителите и е социално ангажирана. Банката се стреми към развитие на регионална мрежа чрез дъщерни банки и/или банки под общ контрол за обслужване на потребностите на бизнеса на Балканския регион.

  http://www.fibank.bg/
 • ПИРЕОС

  Банка Пиреос България е универсална банка, специализирана в корпоративно банкиране, банкиране на дребно, финансови услуги за малки и средни предприятия, капиталови пазари, инвестиционно банкиране и лизинг. Банката има дъщерни компании и в други финансови сектори, сред които брокерство на недвижими имоти, проектно финансиране, асет мениджмънт и частно банкиране

  http://www.piraeusbank.bg
 • Постбанк

  Пощенска банка (с юридическо име "Юробанк И Еф Джи България" АД) е водеща универсална банка в България. Чрез широката си мрежа от над 260 локации ние предлагаме услуги с най-високо качество на нашите клиенти:Физически лица,Предприемачи,Малки и средни предприятия, Големи корпоративни и институционални клиенти
  http://www.postbank.bg/
 • Прокредит банк

  ПроКредит Банк е ориентирана към развитие и предлага пълна гама от услуги. Te предоставят на свойте клиенти отлично обслужване и голямо разнообразие от продукти.За разлика от другите банки, ПроКредит Банк не развива приоритетно потребителски кредити. Вместо това, те се концентрират върху отговорното банкиране и изграждането на спестовна култура сред свойте клиенти.
  http://www.procreditbank.bg
 • РАЙФАЙЗЕН банк

  Райфайзенбанк (България) ЕАД е сред водещите универсални банки в страната, предлагаща банкови услуги във всички сегменти - корпоративно и инвестиционно банкиране, малки и средни предприятия, услуги за физически лица.
  http://www.raiffeisen.bg
 • Societe Generale Експресбанк

  Целта на „Сосиете Женерал Експресбанк"АД е да предлага на клиентите си достъпни, гъвкави, качествени, иновативни продукти и услуги при изгодни ценови условия.

  Същевременно банката се стреми към постигане на доходност, ефективност и растеж.


  http://www.sgeb.bg
 • Централна кооперативна банка

  Централна кооперативна банка АД принадлежи към финансовата група ЦКБ - застрахователно дружество Армеец -Пенсионноосигурително дружество ЦКБ-Сила, обхващаща пълния кръг от услуги в областта на финансовото посредничество. Централна кооперативна банка е универсална търговска банка, лицензирана да извършва всички банкови операции в страната и чужбина.

  http://www.ccbank.bg/
 • ЮНИОН Банк

  MKB Unionbank e една от най-добре управляваните и най-добре позиционираните банки в страната. Има пълен банков лиценз и е упълномощена да извършва всички банкови операции, разрешени от българското законодателство. Оторизирана е от Министерство на финансите за обслужване на разпоредители с бюджетни средства.

  http://www.unionbank.bg
 • Преводи и легализация

  Преводаческа агенция ОЛИМП-ЮВ е оторизирана от Консулски отдел на МВнР да извършва официални преводи от 1998 г.

  В комплексния център на ОЛИМП-ЮВ клиентите могат да ползват наред с преводаческите и всички допълнителни към тях услуги: сканиране, компютърен набор и печат, копирни услуги, оформление на изходни текстове, редакция, легализиране на публични и частни документи в български институции и чуждестранни представителства.


  http://www.sanskrit.bg
 • Domaza

  Domaza-сайт за недвижими имоти
  http://www.domaza.bg/